petak, 19. travnja 2013.

KADETSKE PRVAKINJE RS HB
I.PETROVIĆ, M.GUDELJ, I.VUČIĆ, M.VUČIĆ, A.AZINOVIĆ,
 N.ČUTURA, A.KNEZOVIĆ, N.KNEZOVIĆ, i M.GUDELJ stoje
M.ARAPOVIĆ, D.VUKOVIĆ, M.MILIĆEVIĆ, J.VRANČIĆ,
M.RAIČ,T.BIOKŠIĆ, i  B.TURKIĆ

Nema komentara:

Translate